Universities

Management

University:
Gdańsk School of Banking
Type:
part-time first cycle degree,
full-time first cycle degree,
part-time second cycle degree
Language:
polish

Why choose Management at the Gdańsk School of Banking? • możliwość zdobycia certyfikatu IPMA- Student • Festiwal Przedsiębiorczości – cyklicznie organizowany przez WSB in Gdańsk, aby przybliżyć uczniom i studentom tematykę związaną z kompetencjami biznesowymi. • Microsoft dla kierunków biznesowych – platforma Microsoft Dynamics zapewnia studentom szeroką gamę praktycznych zagadnień z zakresu procesów gospodarczych, including zarządzania relacjami z klientami. • Forum Praktyki Gospodarczej – dzięki niemu będziesz mógł nawiązać współpracę z przedstawicielami świata biznesu, uczestniczyć w bezpłatnych seminariach i debatach. What will you learn from this course? Upon graduation, students will be able to (among other things): • poruszać się swobodnie w branży deweloperskiej i na rynku nieruchomości • przygotowywać koncepcje i wdrażać kampanie reklamowe • analizować zachowania partnerów biznesowych • zarządzać produkcją i personelem w przedsiębiorstwie • przeprowadzać okresowe oceny pracownicze.

Address

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia
ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk
tel. (58) 323 89 21; (58) 346 38 89
fax (58) 323 89 25

Facebook