Universities

Architektura krajobrazu

University:
Gdańsk School of Higher Education
Faculty:
Engineering Department
Type:
part-time first cycle degree,
full-time first cycle degree
Language:
polish

Studia interdisciplinary, podczas których student zdobywa wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych, a także z zakresu sztuk pięknych. Zdobywa umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. Studia przygotowują m.in. do prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu, wykonywania ocen szaty roślinnej, projektów zagospodarowania, budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu i elementów ich wyposażenia, do kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi, a także do zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowanie, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu.

Address

Wydział Studiów Inżynierskich
80-656 Gdańsk, ul. Wydmy 3
tel. 58 305 08 12, 58 305 08 89, 58 305 01 69, 58 305 99 71 w. 32
Rekrutacja tel. 58 305 99 71 w. 46, 58 305 01 83 (bezpośredni)

Internet

www.gsw.gda.pl

Facebook